MARKETING ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI - studii de masterat

 
Descrierea programului de studii: PDF
 
Durata studiilor: 4 semestre (2 ani).

Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).

Diploma obţinută după absolvire: Diplomă MASTER, domeniul Marketing, specializarea Marketing şi comunicare în afaceri.

Stadiul acreditării: Acreditat.
 

Condiţii de înscriere: absolvenţi de studii universitare (de 3 ani – ciclul Bologna, sau de 4 - 5 ani).

 

Structura anilor de studii (începând cu anul universitar 2022-2023)

Anul I

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Proiectarea şi organizarea cercetării de marketing 8 E 1
2. Metode de optimizare a deciziilor consumatorului 8 E 1
3. Drept profesional 4 E 1
4. Etică și integritate academică 3 V 1
5. Marketing relaţional (opţional 1) / Management decizional (opţional 1) 7 V 1
6. Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (facultativ) 5 E 1
7. Metode de cercetare în marketing 8 V 2
8. Comunicarea în marketing 8 E 2
9. Marketing interorganizaţional 7 E 2
10. Distribuţie şi merchandising 7 E 2
11. Proiectarea și managementul programelor educaționale (facultativ) 5 E 2
12. Comunicarea educațională (opţional 2) / Consiliere și orientare (opţional 2) / Metodologia cercetării educaționale (opţional 2) / Educație integrată (opţional 2) (facultativ) 5 E 2
 

Anul II

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Publicitate şi planificare media 8 E 3
2. Promovarea vânzărilor, relaţii publice şi forţele de vânzare 7 E  3
3. Managementul produselor şi mărcilor 8 V  3
4. Analiza datelor economice 7 E  3
5. Didactica domeniului și dezoltări în didactica specialității (înv.liceal, postliceal) (facultativ) 5 E 3
6. Sociologia educației (opţional 3) / Managementul organizației școlare (opţional 3) / Politici educaționale (opţional 3) / Educație interculturală (opţional 3) (facultativ) 5 E 3
7. Riscul în afaceri 6 E 4
8. Marketing online 7 E  4
9. Cercetarea științifică în domeniul economic 4 E  4
10. Practică de specialitate (12 săpt. x 7 ore) 3 C 4
11. Elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt. x 12 ore) 10 C 4
12. Practică pedaogică (în înv.liceal, postliceal) (facultativ) 5   4
*E - examen, V-verificare, C-colocviu
 

Fișele disciplinelor pentru anul universitar 2021-2022:

           Anul I, sem I PDF;     Anul I, sem II PDF;      Anul II, sem I PDF;     Anul II, sem II  PDF.

Grile competențe:

          Grila 1: PDF;   Grila 2: PDF

 
Coordonator program: Conf. univ. dr. Bogdan NICHIFOR