CONTABILITATE, AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ - studii de masterat 

 
Durata studiilor: 4 semestre (2 ani).

Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).

Diploma obţinută după absolvire: Diplomă MASTER, domeniul Contabilitate, specializarea Contabilitate, audit şi expertiză contabilă 

Stadiul acreditării: Acreditat.
 
Condiţii de înscriere: absolvenţi de studii universitare (de 3 ani – ciclul Bologna, sau de 4 - 5 ani).
 
Structura anilor de studii (începând cu anul universitar 2022-2023)

Anul I 

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1.  Doctrină și deontologie profesională 8 E 1
2. Contabilitatea și raportarea financiară a entităților economice 8 E 1
 3.  Analiza datelor pentru economie 7 E 1
4. Drept profesional 5 V 1
5. Etică și integritate academică 2 V 1
6. Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (facultativ) 5 E 1
7. Analiză economico-financiară aprofundată 8 E 2
8. Contabilitatea reorganizării întreprinderilor 9 E 2
9. Audit financiar integrat 8 E 2
10. Contabilitatea și raportarea financiară a instituțiilor publice și de credit (opţional 1) / Proiectarea sistemelor informatice (opţional 1) 5 V 2
11. Proiectarea și managementul programelor educaționale (facultativ) 5 E 2
12. Comunicarea educațională (opţional 2) / Consiliere și orientare (opţional 2) / Metodologia cercetării educaționale (opţional 2) / Educație integrată (opţional 2) (facultativ) 5 E 2
 

Anul II 

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Sisteme contabile comparate (opţional 3) / Baze de date avansate (opţional 3) / Audit intern (opţional 3)  5 E 3
2. Standarde de audit și asigurare 5 E 3
3. Contabilitate managerială aprofundată 10 E 3
4. Fiscalitate aprofundată 5 E 3
5. Expertiză contabilă 5 E 3
6. Didactica domeniului și dezoltări în didactica specialității (înv.liceal, postliceal) (facultativ) 5 E 3
 7. 
Sociologia educației (opţional 4) / Managementul organizației școlare (opţional 4) / Politici educaționale (opţional 4) / Educație interculturală  (opţional 4) (facultativ)
5 E 3
8. Diagnosticul și evaluarea întreprinderii 9 E  4
9. Cercetări în domeniul economic 8 V  4
10. Practică de specialitate (12 săpt. x 7 ore) 3 C  4
11. Elaborarea lucrării de disertație (2 săpt. x 12 ore) 10 C  4
12.  Practică pedaogică (în înv.liceal, postliceal) (facultativ) 5 C  4

*E - examen, V - verificare, C - colocviu

Rezumatele fișelor disciplinelor, pentru anul universitar 2019-2020:
           Anul I PDF;        Anul II PDF.

Coordonator program: Conf. univ. dr. Daniel BOTEZ