MANAGEMENTUL ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII - studii de masterat 

 

Descrierea programului de studii: PDF

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani).

Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).

Diploma obţinută după absolvire: Diplomă MASTER, domeniul Administrarea afacerilor, specializarea Managementul şi adminstrarea afacerilor mici şi mijlocii.

Stadiul acreditării: Acreditat.

Condiţii de înscriere: absolvenţi de studii universitare (de 3 ani – ciclul Bologna, sau de 4 - 5 ani).
 
Structura anilor de studii (începând cu anul universitar 2022-2023)

Anul I

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Antreprenoriat şi cultură antreprenorială  7 E 1
2. Dreptul profesional şi contractual    3 E  1
3. Etică și integritate academică  3 V  1
4. Management decizional  6 E  1
5. Globalizarea afacerilor  6 V  1
6. Managementul schimbării organizaţionale  5 V  1
7. Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (facultativ)  5 E 1
8. Comunicarea de marketing pentru afaceri  6 E  2
9. Riscul în afaceri  6 E  2
10. Marketing online pentru afaceri mici şi mijlocii  5 E  2
11. Comportament organizaţional  6 V  2
12. Managementul strategic al resurselor umane (opţional 1) / Simulări pentru managementul afacerilor (opţional 1)  7 V  2
13. Proiectarea și managementul programelor educaționale (facultativ)  5 E 2
14. Comunicarea educațională (opţional 2) / Consiliere și orientare (opţional 2) / Metodologia cercetării educaționale (opţional 2) / Educație integrată (opţional 2) (facultativ) 5 E 2
 

Anul II

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Managementul produselor şi mărcilor  6 V  3
2. Contabilitate managerială  6 E  3
3. Strategii ale dezvoltării afacerilor prin pieţele de capital  6 E  3
4. Analiza datelor pentru afaceri  6 E  3
5. Leadership  6 V  3
6. Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității (înv. liceal, postliceal) - facultativ 5 E 3
7. Sociologia educației (opţional 3) / Managementul organizației școlare (opţional 3) / Politici educaționale (opţional 3) / Educație interculturală  (opţional 3) (facultativ) 5 E 3
8. Analiză economico-financiară aprofundată  10 E  4
9. Cercetare științifică în domeniul economic  7 E  4
10. Practica de specialitate (12 săpt. x 7 ore)  3 C  4
11. Elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt. x 12 ore)  10 C  4
12. Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal) (facultativ) 5    4
*E - examen, V - verificare, C - colocviu
 
 
Rezumatele fișelor disciplinelor, pentru anul universitar 2021-2022:
           Anul I PDF;        Anul II PDF.

 

Coordonator program: Prof. univ. dr. Ovidiu Leonard TURCU