PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ

La studiile universitare de licenţă (3 ani) Facultatea de Ştiinţe economice pregăteşte studenţi în domeniile:
  • Administrarea Afacerilor, programul de studii Administrarea afacerilor (învăţământ cu frecvenţă)
  • Contabilitate, programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ frecvenţă redusă)
  • Marketing, programul de studii Marketing (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă).