ADMINISTRAREA AFACERILOR - studii de licenţă

 
Descrierea programului de studii: PDF
 
Durata studiilor: 6 semestre (3 ani).
 
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).
 
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă de LICENŢĂ în Ştiinţe Economice, domeniul Administrarea Afacerilor, specializarea Administrarea Afacerilor.
 
Stadiul acreditării: Acreditat, calificativ "Încredere"
 
Structura anilor de studii - IF (începând cu anul universitar 2022-2023)

Anul I

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Microeconomie 6 E 1
2. Informatică 4 E 1
3. Dreptul afacerilor 4 E 1
4. Matematică aplicată în economie 4 E 1
5. Management 6 E 1
6. Contabilitate 5 E 1
7. Comunicare în afaceri - limbă străină (1) - engleză sau franceză 1 V 1
8. Educaţie fizică 1 V 1
9. Psihologia educației (facultativ) 5 E 1
10. Finanţe 6 E 2
11. Statistică 6 E 2
12. Marketing 7 E 2
13. Macroeconomie 6 E 2
14. Mediul de afaceri european 4 E 2
15. Comunicare în afaceri - limbă străină (2) - engleză sau franceză 1 V 2
16. Educaţie fizică 1 V 2
17. Pedagogie (facultativ) 5 E 2
 

 Anul II

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Econometrie 6 E 3
2. Etica în afaceri 5 E 3
3. Evaluarea şi finanţarea investiţiilor 5 E 3
4. Bazele economiei întreprinderii 5 E 3
5. Iniţiere în antreprenoriat 4 E 3
6. Comunicare în afaceri - limbă străină (3) - engleză sau franceză 2 V 3
7. Tehnica negocierilor în afaceri (opţional 1) / Managementul cunoașterii (opţional 1) / Economia comerțului (opţional 1) 3 V 3
8. Pedagogie (Teoria și metodologia instruirii+Teoria și metodologia evaluării) (facultativ) 5 E 3
9. Managementul cumpărării 5 E 4
10 Managementul resurselor umane 5 E 4
11. Managementul relaţiilor cu clienţii 4 E 4
12. Managementul proiectelor în afaceri 6 E 4
13. Managementul IMM-urilor (opţional 2) / Managementul calităţii (opţional 2) 5 E 4
14. Comunicare în afaceri - limbă străină (4) - engleză sau franceză 2 V 4
15. Practică - 3 săpt. x 30 ore = 90 ore 3 C 4
16. Educaţia fizică 1 V 4
17. Limbă străină – engleză sau franceză (facultativ) 2 V 4
18. Aplicaţii media pentru afaceri (facultativ) 2 V 4
19. Didactica specializării (facultativ) 5 E 4
 

 Anul III

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Marketing internaţional 5 E 5
2. Cercetări de marketing 5 E 5
3. Comunicare şi negociere comercială 5 V 5
4. Managementul organizațiilor nonprofit 5 E 5
5. Analiză economico-financiară 4 E 5
6. Managementul serviciilor (opţional 3) / Tehnici şi operaţiuni bancare (opţional 3) 6 E 5
7. Studiul calităţii mărfurilor (facultativ) 3 V 5
8. Instruire asistată de calculator (facultativ) 2 C 5
9. Practică pedagogică în înv. preuniversitar obligatoriu (facultativ) 3 C 5
10. Dezvoltarea competențelor socioemoționale (facultativ) 4 E 5
11. Fiscalitate 3 E 6
12. Management strategic 4 E 6
13. Prelucrări statistice pe computer 4 V 6
14. Managementul schimbării 5 V 6
15. Proiecte economice  3 V 6
16. Tranzacţii internaţionale şi pieţe de capital (opţional 4) / Managementul producției (opţional 4) 4 E 6
18. Prețuri și concurență (opţional 5) / Management intercultural (opţional 5) / Raportări pentru afaceri utilizând XBRL (opţional 5) 4 E 6
19. Cercetări pentru elaborarea lucrării de licenţă (2 săptămâni x 30 ore = 60 ore) 3 V 6
20. Managementul clasei de elevi (facultativ) 3 E 6
21. Practică pedagogică în înv.preuniversitar obligatoriu (facultativ) 2 C 6

 *E - examen, V-verificare, C-colocviu

 
Rezumatele fișelor disciplinelor, pentru anul universitar 2020-2021 (valabil și pentru anul 2021 - 2022):
  • Învăţământ cu frecvenţă (IF):
           Anul I PDF;        Anul II PDF;        Anul III PDF.

 

Coordonator program: Director Departament Marketing și Management, prof. univ. dr. Eugenia HARJA