DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie energetica

Programul de studii: Energetica industriala

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Anul III - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Rețele electrice
UB01IE501D 7 3 1 1
2 Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice 2 UB01IE502D 4 2
3 Echipamente și instalații termice
UB01IE503D 7 3 2 1
4 Surse regenerabile UB01IE504D
5 3 2 1
5 Sănătate și securitate ocupațională/Utilizarea energiei apelor și folosințe complexe ale apelor
UB01IE505S 3 2  1
6 Tehnici de inteligență artificială
UB01IE506D
4 2 1
Anul III - semestrul 2
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Metoda elementului finit
UB01IE601S 3 2 1
2 Transportul agenților energetici
UB01IE602S 5 2 1
3 Partea electrică a centralelor și stațiilor
UB01IE603D 5 2  2 1
4 Producerea energiei electrice și termice
UB01IE604D
6 3 2 2
5 Echipamente electrice
UB01IE605D 4 2 1 1
6 Management
UB01IE606S
3 2 2
7 Practica de specialitate
UB01IE610S  4