LSW

Rose-logo1

 fcb 01 

STUD 2022

plumee2017 

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique


OPROTEH

OPTIMIZAREA PROIECTĂRII CONSTRUCTIVE ŞI TEHNOLOGICE ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI

http://oproteh.ub.ro

 SC

ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

 

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

În atenția cursanților la programele de conversie profesională (vezi aici).

Listă candidați admiși conversie

REZULTATE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2022

STUDII DE LICENȚĂ

Lista definitivă după confirmări (afișat 29 septembrie 2022)

Lista definitivă (afișat 26 septembrie 2022)

Lista provizorie (afișat 23 septembrie 2022)

 

STUDII DE MASTER

Lista definitivă după confirmări (afișat 29 septembrie 2022)

Lista definitivă (afișat 26 septembrie 2022)

Lista provizorie (afișat 23 septembrie 2022)


CONFIRMAREA LOCULUI ȘI ÎNSCRIEREA LA FACULTATE

STUDII DE LICENȚĂ

Confirmarea locului se va face la sediul Facultății de Inginerie din Calea Mărășești, nr. 157, corp B, etaj I, sala BI13, în perioada 26 - 28 septembrie 2022 în intervalul orar 9 - 15.

Pentru înmatriculare, candidații admiși trebuie să aducă următoarele acte:
• Diploma de bacalaureat, în original + copie;
• Foaie matricolă, în original + copie;
• Adeverinţa medicală depusă la încărcarea pe platformă;
• Certificatul de naștere și/sau căsătorie, copie însoțită de original pentru certificarea conformității;
• 2 fotografii 4/3 tip CI /pașaport. - pozele trebuie tăiate individual, iar pe spatele fiecărei poze se scrie, cu majuscule, numele complet;
• DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ÎNMATRICULARE DE 50 LEI (taxa se poate plăti în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, CUI 4278094, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la sediul Facultății de Inginerie).

Următoarele documente se primesc și se completează la secretariatul facultății:
• FIȘA DE ÎNSCRIERE
• CONTRACTUL DE STUDII ȘI ACTUL ADIȚIONAL. CONTRACTELE ȘI ACTELE ADIȚIONALE, ca documente necesare pentru confirmarea locului, VOR TREBUI COMPLETATE ȘI CU DATELE GIRANTULUI ȘI CU SEMNĂTURA ACESTUIA (candidații vor atașa la contract și act adițional, OBLIGATORIU, o copie a cărții de identitate a girantului).

 

STUDII DE MASTER

Confirmarea locului se va face la sediul Facultății de Inginerie din Calea Mărășești, nr. 157, corp B, etaj I, sala BI13, în perioada 26 - 28 septembrie 2022 în intervalul orar 9 - 15.

Pentru înmatriculare, candidații admiși trebuie să aducă următoarele acte:

• Diploma de bacalaureat, în original + copie;
• Diploma de licență / Adeverință care atestă finalizarea studiilor, în original + copie;
• Supliment la diplomă, în original + copie (pentru cei care au Diplomă de licență);
• Adeverinţa medicală depusă la încărcarea pe platformă;
• Certificatul de naștere și/sau căsătorie, copie însoțită de original pentru certificarea conformității;
• 2 fotografii 4/3 tip CI /pașaport. - pozele trebuie tăiate individual, iar pe spatele fiecărei poze se scrie, cu majuscule, numele complet;
• DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ÎNMATRICULARE DE 50 LEI (taxa se poate plăti în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, CUI 4278094, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la sediul Facultății de Inginerie).

Următoarele documente se primesc și se completează la secretariatul facultății:

• FIȘA DE ÎNSCRIERE
• CONTRACTUL DE STUDII ȘI ACTUL ADIȚIONAL. CONTRACTELE ȘI ACTELE ADIȚIONALE, ca documente necesare pentru confirmarea locului, VOR TREBUI COMPLETATE ȘI CU DATELE GIRANTULUI ȘI CU SEMNĂTURA ACESTUIA (candidații vor atașa la contract și act adițional, OBLIGATORIU, o copie a cărții de identitate a girantului).

 

 

STUDII DE LICENȚĂ

UBc Locuri Admitere Licenta septembrie 2022

Calendarul admiterii

Sesiunea septembrie 2022

 • perioada de înscriere: 1 - 22 septembrie 2022;
 • afișarea rezultatelor: 23 septembrie 2022;
 • contestații: 26 septembrie 2022, ora 9-12;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 26 septembrie 2022, ora 16;
 • confirmarea locului: 26-28 septembrie 2022;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 29 septembrie 2022.

Condiții de admitere

Admiterea se face pe domenii de studii de licență, pe bază de concurs de admitere. În cadrul domeniilor de studii de licență cu mai multe programe de studii, opțiunea pentru un program de studii se face la sfârșitul anului II de studii.

Precizări generale:
1. Durata studiilor la programele de studii univeritare de licență este de 4 ani.
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
3. Probă de concurs: se va completa un eseu motivațional, probă eliminatorie, care se va nota cu Admis/Respins. Pentru completarea eseului motivațional candidații trebuie să se prezinte personal la sediul Facultății de Inginerie până la data de 29.07.2022 pentru cei înscriși în prima sesiune, respectiv 22.09.2022 pentru cei înscriși în sesiunea a doua. Necompletarea eseului motivațional duce la invalidarea dosarului de concurs.
4. Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 100 % Media de la bacalaureat sau echivalent.

Criteriile de departajare la medii egale sunt:

 • Nota de la prima probă scrisă de la bacalaureat;
 • Nota de la a doua probă scrisă de la bacalaureat (nu se referă la limba și literatura maternă);
 • Media finală a anilor de liceu.

Lista actelor necesare la înscriere

inginerie licenta 2022 01inginerie licenta 2022 02

STUDII DE MASTER

UBc Locuri Admitere Master septembrie 2022

Calendarul admiterii

Sesiunea septembrie 2022

 • perioada de înscriere: 1 - 21 septembrie 2022;
 • testul grilă: 22 septembrie 2022, ora 16;
 • afișarea rezultatelor: 23 septembrie 2022;
 • contestații: 26 septembrie 2021, ora 9-12;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 26 septembrie 2022, ora 16;
 • confirmarea locului: 26 - 28 septembrie 2022;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 29 septembrie 2022.

 

Condiții de admitere

Precizări generale:
1. Durata studiilor la programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
3. Admiterea se face pe bază de concurs de tip test grilă.
4. Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este formată din:
 • 50 % Media de la licență;
 • 50 % Nota de la testul grilă.

5. Testul grilă constă în 9 întrebări cu 3 variante de răspuns, alcătuite pe baza unei tematici prezentate cu minim 30 de zile înainte de începerea admiterii și afișate la avizierele facultății și pe pagina web.

Criteriile de departajare la medii egale sunt:

 • Media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență sau studii echivalente.

Lista actelor necesare la înscriere

 

Tematica pentru examenul de admitere la masterul universitar

Managementul protecției mediului în industrie
Chimia moleculelor bioactive - obținere, valorificare, controlul și asigurarea calității
Echipamente și tehnologii moderne în energetică
Știința și ingineria produselor alimetare ecologice
Tehnologia informației aplicată în industrie
Managementul și optimizarea echipamentelor de proces
Strategii în asigurarea calității în industrie
Managementul fabricației produselor industriale
Mecatronică avansată
Managementul sistemelor industriale de producție și servicii


inginerie master 2022 01inginerie master 2022 02

 

Regulamente admitere

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat și la cursurile de specializare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2022-2023

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master, studii postuniversitare de conversie profesională la Facultatea de Inginerie, an universitar 2022-2023

Înscrierea candidaților se realizează la sediul facultății sau on-line pe platforma de admitere:

www.admitere.ub.ro


PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Calendarul admiterii

Înscrierea pentru cursurile de conversie profesională se face în perioada 1 septembrie - 3 octombrie 2022, online, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., unde trebuie să trimiteți următoarele documente în format PDF:

 • cererea de înscriere;
 • diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original (Pentru absolvenţii din promoţiile 2021 şi 2022 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii);
 • cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverința, vizată de Inspectoratul Școlar Județean, din care să rezulte statutul de cadru didactic în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023;
 • dovada plății taxei de admitere (100 ron) – taxa poate fi plătită în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău, C.I.F (CUI) 4278094.

 

Poster conversie

 

REZULTATE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2022

STUDII DE LICENȚĂ

Lista definitivă după confirmări (afișat 16 august 2022)
Lista definitivă (afișat 2 august 2022)
Lista provizorie (afișat 1 august 2022)

STUDII DE MASTER

Lista definitivă după confirmări (afișat 16 august 2022)
Lista definitivă (afișat 2 august 2022)
Lista provizorie (afișat 29 iulie 2022)