DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie energetica

Programul de studii: Energetica industriala

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 
Anul IV - semestrul 1
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Proiectarea si optimizarea instalatiilor si echipamentelor
UB01IE701S 4 1
2 Sisteme de achiziții de date în energetică UB01IE702S 4 2 2  1
3 Fiabilitate
UB01IE703D 3 1 2
4 Creativitate tehnică
UB01IE704C
3 1 1
5 Tehnici de optimizare în energetică
UB01IE705S 4 2 2
6 Protecții prin relee: clasice și numerice 
UB01IE706S
4 2 2 1
7 Sisteme numerice de conducere/ Controlul și conducerea CTE  UB01IE707S  4 2 1
Protecția mediului   UB01IE708C   4 2 1
Anul IV - semestrul 2
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Automatizări UB01IE801S 3 2 2
2 Ergonomie/ Drept și legislație în energetică
UB01IE802S 3 3  1
3 Utilizarea energiei
UB01IE803S 5 4  2 2
4 Elaborare proiect de diplomă
UB01IE804S
4 4
5 Antreprenoriat / Cercetări operaționale
UB01IE805S 2 2 1
6 Managementul resurselor umane / Conducerea proceselor energetice
UB01IE806S
3 2 1
7  Practica pentru finalizarea proiectului de diploma
  UB01CT808S  10