DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Programul de studii: Tehnologia informaţiei

 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul I - semestrul 1
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Analiza matematica UB01CT101F 4 2 1
2 Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială UB01CT102F 4 2 1
3 Chimie UB01CT103F  4 2 1
4 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1 UB01CT104F  8 3 3 4
5 Etică şi comunicare tehnică UB01CT105C  1 1
6 Educaţie fizică şi sport 1 UB01CT106C  1 1
7 Tehnologia informaţiei în inginerie mecanică UB01CTI107S  4  2 1
8 Engleza tehnica 1 / Franceza tehnica 1 UB01CT108C  2 2
Anul I - semestrul 2
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Matematici speciale UB01CT201F 4 2 1
2 Fizică UB01CT202F 4 3 1
3 Grafică asistată de calculator UB01CT203F 6 2 3
4 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2 UB01CT204F 6 2 2 3
5 Reţele de calculatoare UB01CT205D 5 2 1
6 Structuri de date UB01CT206D 3 2 1
7 Educaţie fizică şi sport 2 UB01CT207C 1 1
8 Engleza tehnica 2 / Franceza tehnica 2 UB01CT208C 2 2
Anul II - semestrul 1
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Electrotehnică şi maşini electrice UB01CT301D 3 2 1
2 Reţele locale de calculatoare UB01CT302D 4 3 1
3 Electronică digitală UB01CT303D 7 2 2
4 Dispozitive electronice și electronică analogică UB01CT304D 5 2 2
5 Tenologii internet UB01CT305S 5 2 2
6 Programare logică şi funcţională UB01CT306D 4 2 1
7 Engleză tehnică 3 / Franceză tehnică 3 UB01CT307C 2 1
8 Educaţie fizică şi sport 3 UB01CT308C 1 1
Anul II - semestrul 2
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Proiectare logică UB01CT401D 4 2 2
2 Structura şi organizarea calculatoarelor UB01CT402D 4 3 1
3 Proiectarea algoritmilor UB01CT403D 4 2 3
4 Programare orientată pe obiecte UB01CT404D 5 2 2 1
5 Teoria sistemelor UB01CT405D  4 2 1 1
6 Engleză tehnică 4 / Franceză tehnică 4 UB01CT406C 2 1
7 Educaţie fizică şi sport 4 UB01CT407C 1 1
8 Economie generală UB01CT408C 3 1 1
9 Practică de an UB01CT410D 4

 

Anul III - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Instrumentaţie virtuală UB01CT501D 5 2 2
2 Sisteme de operare UB01CT502D 6 2 4
3 Baze de date 1 UB01CT503D 5 2 1
4 Ingineria programelor UB01CT504D  4 2 2
5 Proiectarea cu microprocesoare UB01CT505D 6 2 1 2
6 Algoritmi paraleli si distribuiţi UB01CT506D 4 2 2

Anul III - semestrul 2

  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Prelucrare grafică UB01CT601D 4 2 2
2 Modelare și simulare UB01CT602D 3 2 1
3 Securitatea sistemelor informatice UB01CT603S 4 3 1
4 Baze de date 2 UB01CT604D  4 2 2
5 Interacţiunea om-calculator UB01CT605S 4 2 1 1
6 Arhitectura sistemelor de calcul UB01CT606D 4 2 2
7 Ingineria sistemelor de productie UB01CT607S 3 2  1
8 Practica de an (3 săptămâni x 30 ore) UB01CT611S 4
Anul IV - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Informatică în ingineria mediului UB01CT701S 3 2 1
2 Limbaje formale și automate UB01CT702D 3 2 1
3 Inteligenţă artificială UB01CT703D 5 2 2
4 Informatică industrială UB01CT704S 6 2 2 1
5 Programarea clientului de web UB01CT705S 4 2  2 1
6 Fiabilitate UB01CT706S 4  2 1
7 Sisteme multi-agent UB01CT707S  5 2 1
Anul IV - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Sisteme distribuite UB01CT801S 3 3 1
2 Management de proiect UB01CT802C 3 2 1
3 Aplicații integrate pentru întreprinderi UB01CT803S 3 2 2
4 Sisteme încorporate UB01CT804S 4 2 2
5 Automatizarea proceselor industriale UB01CT805S 4 2  2
6 Elaborare proiect de diplomă UB01CT806S 3 4
7 Antreprenoriat UB01CT807S  3  2  1
8 Practica pentru finalizarea proiectului de diplomă (2 săptămâmi x 30 ore) UB01CT809S 7