slide 2

960x150 sep

inginerie mica litere mica stiinte mica fsec mica fsmss mica dppd micacduvab 01

BibliotecaAM SAS

Ştiri şi evenimente

Lansarea proiectului Europe Direct Bacău la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Lansată la nivel european în 2008, reţeaua EUROPE DIRECT a dezvoltat, anual, programe de comunicare dedicate persoanelor interesate de programele și politicile europene, asigurând pentru publicul local un prim contact cu informaţia europeană. De asemenea, centrele oferă feed-back instituţiilor UE, comunicând la nivel central care sunt cele mai frecvente solicitări ale cetăţenilor.

Citește mai departe...

Întâlnire de lucru a partenerilor în cadrul proiectului MULTITRACES implementat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Economia circulară este un concept complex care a evoluat în timp trecând de primele sale definiții care vizau doar cei trei R: reutilizare, repararea, renovare. Economia circulară înseamnă utilizarea inteligentă a resurselor naturale prin creșterea duratei de viață a produselor finale, prin valorificarea și reintroducerea în circuitul economic a deșeurilor și produselor secundare rezultate în diferitele cicluri de producție, înseamnă protecția mediului prin creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, prin reducerea spre zero a deșeurilor depozitabile. Economia circulară înseamnă, în fapt, un nou model economic, mai eficient, mai rațional, mai sănătos pentru om și natură.

Citește mai departe...

Un nou proiect adresat studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău: „Universitatea aproape de tine, soluții TIC online”

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de Beneficiar, anunță deschiderea oficială a proiectului ,,Universitatea aproape de tine, soluții TIC online”, finanțat prin Apelul POC/882/2/4 „Îmbunatățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură”, cod SMIS 149868.

Citește mai departe...

Începe a doua sesiune de admitere la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează a doua sesiune de admitere pentru studiile universitare de licenţă şi master la toate cele 5 facultăţi: Inginerie (1-23 septembrie  2021), Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice și Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (1-17 septembrie 2021). Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pune la dispoziţia candidaţilor, în sesiunea de admitere de toamnă, 220 de locuri finanţate de la buget pentru licenţă şi master, care includ locuri pentru cetățenii români, pentru românii de etnie romă, absolvenţii de licee din mediul rural, candidații din sistemul de protecție socială şi românii de pretutindeni (fără bursă), precum și locuri cu taxă.

Citește mai departe...

Conferința Metode e-learning de creștere a potențialului de angajabilitate a persoanelor cu dizabilități la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat conferința Metode e-learning de creștere a potentialului de angajabilitate a persoanelor cu dizabilități. Evenimentul a prezentat audienței rezultatele obținute în cadrul proiectului Educational Potential of the Gamification Transmedia Learning in the Promotion of Soft Skills for the Labor Market Incorporation of Disabled People with University Degree, finanțat prin programul Erasmus +, coordonat de Fundația Universitară Fundación Empresa Universidad de Alicante de la Comunidad Valenciana (FUNDEUN) și parteneri din 4 țări.

Citește mai departe...

Finalizare concurs de admitere IULIE 2021

După finalizarea primei sesiuni de admitere, iulie 2021, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-au înscris 2500 de candidaţi români şi români de pretutindeni la studii universitare de licenţă şi master. Conducerea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău mulţumeşte tuturor colegilor şi studenţilor care s-au implicat în promovarea ofertei educaţionale, precum şi reprezentanţilor din mass-media care au prezentat posibilităţile reale de formare oferite de universitate viitorilor studenţi. Universitatea va face demersuri la Ministerul Educației pentru suplimentarea de locuri bugetate, care urmează a fi puse la dispoziția candidaților în a doua sesiune de admitere.

Citește mai departe...

Finalizarea implementării proiectului POCU 121221 „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”. Rezultate la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău – P3

Proiectul POCU 121221 „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” s-a derulat, în perioada februarie 2019 - august 2021, și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - „Educație și competențe”, în cadrul Apelului POCU/320/6/21 - „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”.

Scopul proiectului l-a reprezentat diversificarea și îmbunătățirea ofertei și programelor educaționale din patru centre de învățământ superior acreditate, reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare, în vederea intensificării procesului de integrare a cursanților și studenților în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Proiectul a fost implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Universitatea din Pitești (Partener 1), Universitatea de Vest din Timișoara (Partener 2) și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Partener 3).

Citește mai departe...

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU VA SUSȚINE ONLINE EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR

IMPORTANT

Biroul Senatului universitar, întrunit în data de 10.05.2021, în urma consultării cu studenții și cadrele didactice, și în conformitate cu legislația actuală în vigoare, a hotărât următoarele:

Se aprobă susținerea online a examenelor de finalizare studii (studii universitare de licență, master universitar, studii de conversie profesională etc.), pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea iunie-iulie 2021, având în vedere următoarele aspecte analizate:

  • timpul este foarte scurt, până la data de începere a examenelor de finalizare, stabilită deja prin regulament, fapt ce nu permite asigurarea tuturor măsurilor impuse de legislația în vigoare, pentru actualul context epidemiologic;
  • susținerea examenelor cu prezență fizică presupune, conform cerințelor legale în vigoare, prezentarea unui test negativ, fapt care nu este agreat de toți studenții (motive personale, religioase, financiare etc.) sau dovada vaccinării. De asemenea, în condițiile unui test pozitiv, persoana în cauză nu va putea fi primită în examen fiind nevoită să susțină examenul în sesiunea din toamnă;
  • sunt și studenți din alte țări (de exemplu, studenții moldoveni), care conform reglementărilor actuale, la venirea în România ar trebui să intre în carantină 14 zile.

Pentru sesiunea din septembrie 2021, se aprobă ca examenele de finalizare să se desfășoare tot online, indiferent de contextul epidemiologic de la data respectivă, deoarece modalitatea de susținere pentru anul universitar 2020-2021 trebuie să fie aceeași.

bas3

Admitere 2021 Romani de pretudindeni GIF 300X300

C1a

Oproteh 2021

UVABF1

 

Parteneri UVAB

Banner An

Proiectul PN II CAPACITĂȚI
Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

Europe Direct
 jooble
DigitalTwin
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal