slide-1

Ştiri şi evenimente

Balul Bobocilor al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 2014

Asociația Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează Balul Bobocilor 2014, în cadrul celui mai mare Festival Naţional Studenţesc, „STUDENŢIADA” 2014, eveniment devenit tradiție pentru toți studenții Universității.

Mai mult...

WORKSHOP: CONVENȚIA PRIMARILOR - INIȚIATIVĂ EUROPEANĂ PENTRU ENERGIE DURABILĂ

În ziua de 25 noiembrie, ora 10, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău în colaborare cu Primăria Bacău și Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Bucureşti vă invită cu începere de la ora 9:45 în Aula Universității, din Calea Mărășești, Nr, 157,  pentru a lua parte la următoarele evenimente:

Mai mult...

Workshop: “O zi de activitate în SCC Romania”

În cadrul proiectului „Programe de studii flexibile și competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează primul workshop, cu sprijinul reprezentanţilor firmei SCC Services Romania.

Mai mult...

STUDENȚIADA 2014

Asociaţia Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău  împreună cu Uniunea Națională a Studenților din România,  desfășoară în perioada 18 – 24 noiembrie 2014 Festivalul Național Studenţesc , „STUDENȚIADA    ”.

Mai mult...

50 de ani de Învăţământ superior de Educaţie Fizică şi Sport în Bacău

Avem deosebita plăcerea să vă invităm la evenimentele dedicate aniversării a 50 de ani de Învăţământ superior de Educaţie Fizică şi Sport în Bacău: Ziua Asolventului şi Conferinţa Stiinţifică Internaţională, Ediţia a V- a, la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii în perioada 20-22 noiembrie 2014. Prezenţa d-voastră ne onorează şi oferă un înalt nivel ştiinţific evenimentului. 

Mai mult...

Activitati in cadrul proiectului POSDRU CRESTEREA CAPACITATII DE INTEGRARE PE PIATA MUNCII A STUDENTILOR SI ABSOLVENTILOR PRIN CONSILIERE SI PLASAMENTE PRACTICE

Proiectul îsi propune, pe de o parte, sa promoveze în mod direct crearea de retele si parteneriate la nivel national si european iar, pe de alta parte, sa asigure o consiliere în cariera adecvata studentilor din grupul tinta în vederea orientarii catre piata muncii a viitorilor absolventi ai studiilor de licenta.

Mai mult...

TINERIADA 2014

Asociaţia Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău  desfășoară în perioada 1 august -10 noiembrie festivalul tuturor tinerilor din Bacău. Proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret în cadrul Concursului Local de Proiecte, ”Tineriada” are ca scop să uimească şi să implice tinerii în nenumărate activități.

Mai mult...

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.