slide-1

Ştiri şi evenimente

Dezbatere tematică: Obstacolele comunicării şi depăşirea lor, susţinută de doi profesori invitaţi de la SNSPA Bucureşti

Marţi, 27 ianuarie 2015, ora 10:00, va avea loc, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Amfiteatrul „Dumitru Alisatar” (Corp C, etaj I), o dezbatere tematică intitulată Obstacolele comunicării şi depăşirea lor, susţinută de doi profesori invitaţi de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Facultatea de Comunicare.

Mai mult...

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante 26.11.2014

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI" DIN  BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor, conferenţiar şi lector/şef de lucrări, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României nr. 662 din 24 noiembrie 2014, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.

Mai mult...

Actualitatea lui Vasile Alecsandri

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează sâmbătă, 24 ianuarie 2015, ora 12.00, în sala de lectură a Bibliotecii Central Universitare „Vasile Alecsandri” (corp C, intrarea de lângă parc), DIALOGURI ACADEMICE, manifestare care își propune să readucă în discuție personalitatea lui Vasile Alecsandri și modul cum se raportează la ea, astăzi, comunitatea academică, dar și băcăuanii.

Mai mult...

O delegaţie de profesori italieni de la Politehnica din Torino în vizită de lucru la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

O delegaţie de profesori formată din Prof. dr. Marco PIRAS, Prof. dr. Barbara RUFFINO şi Prof. dr. Silvia Fiore de la Politehnica din Torino, Italia, Departamentul de Ingineria Mediului, Teritoriului şi Infrastructurii, vor susţine în perioada 13-17 ianuarie 2015 cursuri la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru masteranzii de la Ingineria mediului.

Mai mult...

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

În conformitate cu: Instructiunea AMPOSDRU  nr. 94/2013 privind modul de inlocuire a partenerilor in cadrul proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, Prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare  şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Universitatea Vasile Alecsandri, cu sediul în Bacau, Calea Marasesti nr. 157,  judeţul Bacau, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitate de drept privat, în vederea continuarii unui proiect finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 1.2, proiect POSDRU/156/1.2/G/137623.

Mai mult...

Eveniment BuzzCamp pentru studenţi

Pe 9 decembrie la BuzzCamp, la Hotel Dumbrava, alături de companii precum SCC şi Arcelor Mittal şi mulţi speakeri motivaţionali, toţi cei interesaţi sunt aşteptaţi la conferinţă, workshop-uri şi fotolii de consiliere pentru întrebări, curiozităţi şi sfaturi.

Mai mult...

Zâmbete pentru copii”, ediţia a IV-a

În perioada 02-12 decembrie 2014 studenţii de la programul de studii Comunicare şi relaţii publice de la Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu Departamentul de Consiliere Profesională, organizează campania intitulată „Zâmbete pentru copii”, ediţia a  IV-a.

Mai mult...

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.