ANUNȚ

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 10.03.2022, ora 10.00, în Sala Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, examen de promovare în grad superior a personalului didactic auxiliar și nedidactic. Examenul de promovare va avea loc în urma evaluării performanţelor profesionale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Detalii suplimentare în document (.pdf)

Rezultatele examenului de promovare în grad profesional superior

Rezultatele finale ale examenului de promovare în grad profesional superior

Desfășurarea activităților didactice în semestrul II al anului universitar 2021-2022

Luând în discuție situația administrativă, epidemiologică și noile reglementări în vigoare,

Senatul Universității, în ședința din data de 17 februarie 2022, a hotărât desfășurarea activităților didactice după cum urmează:

              - primele 4 săptămâni din semestrul II al anului universitar 2021-2022, respectiv 28.02-27.03.2022, toate activitățile didactice se vor desfășura online, cu următoarea precizare:

la orele de aplicații (seminare, laboratoare, lucrări practice, practică de specialitate) se va ține cont și se vor parcurge conținuturile teoretice din fișa disciplinei, urmând ca ulterior,

din 28.03.2022, să se realizeze partea pur practică/experimentală, odată cu derularea activităților didactice „față în față”.

Pentru perioada 28.02-27.03.2022 nu se fac cazări în căminele universității.

             - pentru perioada 28.03-03.06.2022, în funcție de evoluția pandemică și legislația în vigoare la data de 21 martie 2022, Senatul Universitar va analiza și va stabili modul de desfășurare a activităților didactice.

ANUNȚ POST VACANT SCOS LA CONCURS

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU organizează în data de 15 martie 2022 concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată de doi ani a postului contractual temporar vacant de Inginer de sistem (1 post) în cadrul Serviciului Informatizare și Comunicații Digitale

Un absolvent al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a purtat drapelul României la Jocurile Olimpice de la Beijing

Paul-Constantin Pepene au fost unul din cei doi Purtători de Drapel pentru România, la Jocurile Olimpice de la Beijing, 2022. Acesta este absolvent al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, la programele de licență Educație Fizică și Sportivă (2011), Sport și performanță motrică (2021) și master Performanță sportivă (2015).

Citește mai departe...

Proiect transnațional la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: GAME-ED

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se află în desfăşurare proiectul transnațional Erasmus+ GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult education, cu durata de implementare de 2 ani (martie 2021 – februarie 2023). În acest proiect, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este parteneră, alături de Universitatea din Ljubljana (Slovenia) şi trei asociații cu o amplă activitate în domeniul educației adulților, din Slovenia (Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto) şi Ungaria (NetCoGame GamefulLiving Research Center, Fontanus Center Ltd.), ultima fiind şi coordonatorul consorțiului.

Citește mai departe...

Ziua Culturii Naționale

Una dintre zilele prin care Divinitatea a binecuvântat poporul român este ziua de 15 ianuarie, momentul nașterii poetului Mihai Eminescu, prin  a cărui operă, literatura și cultura românească au intrat în universalitate, sincronizându-se cu fenomenul literar și cultural european.

Citește mai departe...

A plecat la ceruri Prof. univ. dr. Mihai TALMACIU

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță cu regret trecerea la cele veșnice a profesorului universitar Mihai TALMACIU (1953-2021), unul dintre fondatorii programelor de studii din domeniul Informatică din cadrul Facultății de Științe.Născut în 12 aprilie 1953 la Hălăucești, județul Iași, a absolvit liceul din localitatea natală în 1970, fiind un elev pasionat de matematică datorită înclinațiilor native, dar și datorită profesorului său Ștefan Apetrei. În perioada 1972-1976, a urmat cursurile Facultății de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind licențiat în Matematică, cu specializarea Cercetări operaționale.

Citește mai departe...

ANUNȚ POST VACANT SCOS LA CONCURS

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU organizează în data de 18 ianuarie 2022 concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată de doi ani a postului contractual vacant de Administrator patrimoniu cu studii superioare (S) (1 post) în cadrul Serviciului Multiplicare și Editură

In memoriam Prof. univ. dr. Mihai TALMACIU

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță, cu regret, trecerea la cele veșnice a domnului Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU (1953-2021), care a predat 31 de ani în cadrul instituției de învățământ superior de stat, fiind un profesor și cercetător dedicat în științele exacte (matematică și informatică), Decan al Facultății de Științe (2008-2020) și fost membru în Senatul Universitar, de care își amintesc, cu recunoștință și apreciere, colegii, colaboratorii și generații de absolvenți.

Citește mai departe...

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal