Proiectul Internaţional PLURI-LA

În perioada 27 aprilie – 1 mai 2013  universitari de la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (conf. univ. dr. Elena Bonta şi lector univ. dr. Maricela Strungariu) s-au deplasat la Universitatea din Uppsala (Suedia),  pentru a participa la cea de a doua întâlnire de lucru din cadrul proiectului  Grundtvig Plurilingualism - Language Autobigraphies (Pluri-la) (prima întâlnire s-a desfăşurat în luna decembrie 2012 la Lisabona). Proiectul, realizat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, se desfăşoară în perioada august 2012- iunie 2014. 

uppsalaObiectivele proiectului sunt de ordin educaţional  (conştientizarea rolului limbii - în formă scrisă sau vorbită – în viaţa de zi cu zi; conştientizarea diversităţii culturale şi lingvistice şi a importanţei utilizării mai multor limbi de către un individ; promovarea unor valori precum toleranţa şi acceptarea diferenţelor; dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu indivizii aparţinând altor culturi; valorizarea identităţilor pluriculturale), pedagogic (reflectarea asupra proceselor individuale de învăţare a limbilor; rafinarea strategiilor de învăţare a limbilor; formarea competenţelor lingvistice şi de predare/învăţare a limbilor străine; formarea competenţei plurilingve); şi social (conştientizarea legăturii inter-generaţii prin transmiterea limbii, culturii, istoriei, „poveştilor” de viaţă legate de exil şi emigrare). Proiectul îşi propune să ofere instrumentele menite să contribuie la îmbunătăţirea competenţelor lingvistice a grupurilor ţintă; un „kit” cu propuneri de activităţi (texte, multimedia, documente care să stimuleze producerea de autobiografii lingvistice - care iau în considerare diversitatea participanţilor, a contextelor lingvistice şi a condiţiilor de producere a autobiografiilor lingvistice) şi de modele de analiză a autobiografiilor lingvistice (ca tip particular de naraţiune şi instrumente de producere a sensului), precum şi un tablou global al situaţiei lingvistice în fiecare context.

La întâlnirea din Uppsala au participat EXPERICE- Paris 8, Franţa (coordonatorul proiectului), Centro educazione ai Media (Italia), Universitatea   "Vasile Alecsandri" din Bacău - Facultatea de Litere (România), Fortbilingsavdelningen for Skolansinternationalisering - Uppsala (Suedia), Stowarzysz Artists`s Association of Warmia and  Mazury (Polonia), King`s College London (Marea Britanie) şi Centro de Formacaode Escolas do Concelho de Almada - AlmadaForma (Portugalia). 

Întâlnirea a prilejuit membrilor proiectului posibilitatea de a analiza activitatea desfăşurată  de fiecare partener până la această dată (s-au prezentat modalităţi diverse de elaborare şi colectare a autobiografiilor lingvistice precum şi o varietate de posibilităţi de analiză a acestora; s-au oferit exemple de bune practici realizate în contexte lingvistice diferite) şi de a stabili modalitatea de lucru şi activităţile din etapele următoare (activităţile cu grupurile ţintă; participarea la mobilităţi; activităţile de evaluare şi diseminare).
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal