ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI – OPERATORI ECONOMICI

în vederea constituirii unui consorțiu regional integrat pentru învățământ dual și pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul competiței de proiecte finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu sediul în Bacău, Calea Mărășești, nr. 157, demarează procedura de selecţie pentru parteneri - agenţi economici - pentru încheierea unui Acord de Parteneriat pentru constituirea unui consorțiu regional integrat pentru învățământ dual în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul programului: Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

 Detalii suplimentare în document (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obținute la procesul de evaluare și selecție a partenerilor eligibili, agenți economici (.pdf)

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal