ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. II 2021-2022

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de conferențiar universitar, șef de lucrări, lector universitar, asistent universitar, publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 391 din 27 aprilie 2022, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

 

Lista candidaților înscrișiNr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie și Management, Mecatronică 8

Șef de lucrări

Cosmin-Constantin GRIGORAȘ CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
2

Facultatea de Inginerie

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor 11

Șef de lucrări

Ioan-Viorel BANU CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
3

Facultatea de Inginerie

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor 12

Şef de lucări

Niciun candidat înscris

-
4

Facultatea de Inginerie

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor 18

Asistent universitar

Niciun candidat înscris

-
5

Facultatea de Litere

Departamentul Limba și literatura română și științe ale comunicării 9

Conferenţiar universitar

Paul-Claudiu COTÎRLEȚ CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
6

Facultatea de Litere

Departamentul Limba și literatura română și științe ale comunicării 23

Asistent universitar

Niciun candidat înscris

-
7

Facultatea de Litere

Departamentul Limbi și literaturi străine 13

Lector universitar

Gabriela ANDRIOAI

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
8

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Departamentul Educație Fizică și Performanță Sportivă 10

Conferențiar universitar

Cristina-Ioana ALEXE

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
9 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională 13 Conferențiar universitar Gabriel-Stănică LUPU CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
10 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională 14 Conferențiar universitar Cristina-Elena STOICA CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs .pdf

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic (.pdf)

Calendarul probelor de concurs (.pdf)

Rezultate concurs posturi didactice (Afișat astăzi, 04 iulie 2022, ora 09:00) (.pdf)

Rezultatele finale ale concursurilor (Afișat astăzi, 11 iulie 2022, ora 09:00) (.pdf)

 

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 391 din 27 aprilie 2022, Partea a III-a

 

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Inginerie și Management, Mecatronică

 • Șef de lucrări, poziția 8, disciplinele: Rezistența materialelor/Rezistența materialelor I, Analiza cu elemente finite/Proiectare cu ajutorul elementului finit/Metoda elementului finit, Vibrații mecanice, Organe de mașini/Organe de mașini I, Organe de mașini II. Tematica postului

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor

 • Șef de lucrări, poziția 11, disciplinele: Tehnici de optimizare în energetică/Tehnici de optimizare, Electrotehnică și electronică/Electrotehnică/Elemente de inginerie electrică, Electrotehnică, Electrotehnică și electronică, Electronică de putere. Tematica postului
 • Șef de lucrări, poziția 12, disciplinele: Structura și organizarea calculatoarelor, Proiectare logică/Analiza și sinteza dispozitivelor numerice, Inginerie software, Sisteme de recunoaștere a formelor. Tematica postului
 • Asistent universitar, poziția 18, disciplinele: Fiabilitate software, Fiabilitate, Sisteme de operare, Grafică asistată de calculator 2, Programare web, Arhitectura sistemelor de calcul, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1, Proiectarea cu microprocesoare. Tematica postului

FACULTATEA DE LITERE

Departamentul Limba și literatura română și științe ale comunicării

 • Conferenţiar universitar, poziția 9, disciplinele: Instituții, mecanisme și terminologii comunitare, Istoria și didactica istoriei, Istoria ideilor/paradigmelor, Globalism și globalizare, Protocol și etichetă în diplomație, Etică și integritate academică. Tematica postului
 • Asistent universitar, poziția 23, disciplinele: Comunicare internă, Redactarea materialelor de relații publice, Semiotică, Elaborarea de produs de relații publice, Marketing, Introducere în publicitate, Introducere în relații publice, Comunicare și schimbare socială, Comunicare on line, Identitate și alteritate în discursul public, Teoria argumentării, Introducere în științele comunicării, Introducere în sistemul mass-media. Tematica postului

Departamentul Limbi și literaturi străine

 • Lector universitar, poziția 13, disciplinele: Comunicare orală și scrisă în limba engleză, Limbaje specializate în engleză (juridic-administrativ), Inițiere în metodologia de cercetare științifică, Engleza tehnică 1, Engleza tehnică 2, Engleza tehnică 3, Engleza tehnică 4. Tematica postului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Departamentul Educație fizică și performanță sportivă

 • Conferențiar universitar, poziția 10, disciplinele: Metodica predării atletismului în școală (C,Lp), Teoria și practica atletismului (Lp), Echipamente, instalații și aparatură sportivă (C,S), Adaptarea și refacerea organismului la și după efort (C), Stagiu de practică în structuri ale sportului (P). Tematica postului

Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională

 • Conferențiar universitar, poziția 13, disciplinele: Noțiuni de integritate academică (C,S), Teoria și practica voleiului (C,Lp), Culturism fitness (C,Lp), Etică și deontologie în terapia ocupațională (C,S). Tematica postului
 • Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Bazele generale ale kinetoterapiei (C,Lp), Practică de specialitate 1 (P). Tematica postului

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 27.04.2022-10.06.2022
 • Rezoluţie comisie verificare informaţii din fişa de standarde minimale: 14.06.2022
 • Aviz juridic: 15.06.2022
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 27.06-01.07.2022
 • Afişarea rezultatelor: 04.07.2022 (ora 9)
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 04.07.2022-06.07.2022
 • Rezolvarea contestaţiilor: 07-08.07.2022
 • Afişarea rezultatelor finale: 11.07.2022
 • Validarea de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar: 12.07.2022

 

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00. În perioadele cu restricții legale dosarele de concurs pot fi transmise prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu condiția depunerii ulterioare a dosarului de concurs în original.

Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Serviciul Resurse umane și salarizare (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 119) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).

  

Documente ataşate

 

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal