Anunț privind rezultatele finale ale concursului din data de 20-21.01.2016

Rapoartele finale ale concursului din data de 20-21.01.2016 pentru ocuparea posturilor de  inginer sistem, administrator financiar (patrimoniu) şi secretar pot fi vizualizate aici (.pdf)

Anunț privind rezultatele obținute de către candidați la interviu și proba scrisă în urma participării la concursul din data de 20.01.2016

Procesele verbale  privind rezultatele obținute de către candidați la interviu și proba scrisă, în urma participării la concursul din data de 20.01.2016 pentru ocuparea posturilor de  inginer sistem, administrator financiar (patrimoniu) şi secretar poate fi vizualizat aici (.pdf)

Anunț privind validarea dosarelor candidaților în vederea participării la concursul din data de 20.01.2016

Tabelul nominal privind validarea dosarelor candidaților în vederea participării la concursul din data de 20.01.2016 pentru ocuparea posturilor de  inginer sistem, administrator financiar (patrimoniu) şi secretar poate fi vizualizat aici (.pdf)

ANUNŢ SCOATERE LA CONCURS POSTURI VACANTE DE INGINER SISTEM, ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) ŞI SECRETAR

UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU organizează în data de 20 ianuarie 2016 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
  • Inginer sistem – 1 post
  • Administrator financiar (patrimoniu) – Inginer constructor cu atribuţii şi de Responsabil de mediu – 1 post
  • Administrator financiar (patrimoniu) – Inginer sisteme de securitate cu atribuţii şi de Responsabil PSI şi RSVTI – 1 post
  • Secretar – 3 posturi

pe perioadă nedeterminată.

Detalii privind concursul aici

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante 26.11.2015

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor, conferenţiar şi şef de lucrări/lector, publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice în Monitorul Oficial al României nr. 1304 din 25 noiembrie 2015, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

Citește mai departe...

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal