Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante 05.05.2018

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de asistent universitar şi lector universitar publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României nr. 345 din 24 aprilie 2018, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.
 

Lista candidaților înscrișiNr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică 15

Asistent universitar

Florin Marian NEDEFF

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
2

Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Chimică și Alimentară 24

Asistent universitar

Niciun candidat înscris  -
3

Facultatea de Ştiinţe

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 6

Lector universitar

Ioana BOGHIAN

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs .pdf

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic .pdf

Calendarul probelor de concurs .pdf

Rezultatele obținute de candidații înscriși la concurs .pdf

 

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 345 din 24 aprilie 2018, Partea a III-a


FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică

  • Asistent universitar, poziția 15: Protecția mediului în industrie; Protecția mediului; Managementul mediului; Prevenirea poluării și protecția mediului; Tehnici de ecologizare și protecția mediului; Topografie; Amenajări și construcții hidrotehnice; Construcții civile și industriale; Amenajarea complexă a mediului; Hidrologie și hidrogeologie; Calitatea aerului; Investigarea factorului de mediu aer; Dezvoltare durabilă; Ingineria și protecția mediului în industrie. Tematica postului

Departamentul Inginerie Chimică și Alimentară

  • Asistent universitar, poziția 24: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1; Echipamente electrice; Arhitectura calculatoarelor numerice; Sisteme distribuite; Managementul activelor din sectorul energetic. Tematica postului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

  • Lector universitar, poziția 6: Didactica specializării A; Didactica specializării B; Limba engleză O1; Limba franceză O3. Tematica postului


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

  • Înscrierea la concurs: 24.04.2018-08.06.2018
  • Desfăşurarea probelor de concurs: 25.06.2018-28.06.2018
  • Afişarea rezultatelor: 29.06.2018
  • Depunerea contestaţiilor (după caz): 29.06.2018-05.07.2018
  • Rezolvarea contestaţiilor: 06.07.2018
  • Afişarea rezultatelor finale şi validarea de către Senatul Universităţii: 09.07.2018.
 
Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104.Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.
Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul pentru etica și imaginea universității (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).
 

 Documente ataşate

 

 

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal