Reglementări specifice

 

Informare MEC cu privire la publicarea tezelor de doctorat

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău

Recunoaștere diplomă de doctor, conducător de doctorat

Hotǎrâre pentru modificarea şi completarea  Codul studiilor de doctorat - Monitorul Oficial al României, partea 1, nr.182/10.03.2016 (.pdf)
Metodologie pentru alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (.pdf)
Codul studiilor universitare de doctorat – Monitorul Oficial al României, partea 1, nr.551/03.08.2011 (.pdf)
Ordin al ministrului educației naționale privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor NR. 5110/24.09.2018 (.pdf)
Ordin al ministrului educației naționale pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat NR. 5229/27.08.2020 (.pdf)
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal